Privacy-verklaring

Anno 1907 houdt zich bezig met privégegevens van mensen. Daarom is het bewaken van de privacy belangrijk. Die van mijn klanten, die van hun familieleden waarover zij meer willen weten, en ook die van mij. Over het algemeen leven de personen niet meer over wie ik informatie zoek namens mijn klanten en dus kan ik hen niet om toestemming vragen. Ik gebruik openbare, legale bronnen en houd daarbij rekening met de geldende termijnen en privacygevoeligheid.

Klantgegevens

Van jou als klant wil ik graag je naam en een mailadres hebben om met elkaar te kunnen mailen. Soms kan een telefoonnummer handig zijn, wanneer bellen makkelijker gaat dan mailen, en voor de factuur heb ik je adres nodig.

Bewaartermijn

De klantgegevens bewaar ik tot zeven jaar na het jaar van de (laatste) factuur, omdat dat de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst is. Daarna vernietig ik de klantgegevens. De onderzoeksgegevens zal ik dan ook vernietigen, tenzij ze materiaal geworden zijn of kunnen worden voor een breder onderzoek.

Persoonsgegevens delen met derden

Klantgegevens en eventuele andere persoonlijke gegevens die opduiken tijdens onderzoek geef ik aan niemand door zonder jouw toestemming, behalve wanneer dit voor de boekhouding noodzakelijk is, zoals namen en adressen op facturen. Dan deel ik gegevens met de boekhouder of accountant en de belastingdienst. Bij het verstrekken van jouw gegevens aan een externe partij legt Anno 1907 in een verwerkersovereenkomst vast dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt en worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Anno 1907 gebruikt alleen functionele cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt op alle apparaten en in alle browsers, maar slaan geen persoonsgegevens op. Ook de cookie die jouw cookie-toestemming opslaat, valt in deze categorie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, kun je niet laten verwijderen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar ita@anno1907.nl.

Beveiliging

Met up to date beveiligingsmaatregelen beperkt Anno 1907 de kans op misbruik van je gegevens. Denk aan verlies van je gegevens (datalek) en ongevraagde wijzigingen. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. Deze toegang is goed afgeschermd.

De website heeft een SSL-certificaat, herkenbaar aan het groene slotje in de adresbalk: alle gegevens die je verstrekt, worden via een versleutelde verbinding verzonden.

Heb je een klacht?

Als je het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ita@anno1907.nl. Dat geldt ook bij vragen of klachten rond de verwerking van je persoonsgegevens door Anno 1907.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deventer, 23 mei 2018